foto_artikel.JPG

Vorig seizoen hebben wij met Ad Terram Crop Support bij enkele gerenommeerde teeltbedrijven van tulpen en andere bloembollen verschillende proeven aangelegd in het veld. Waar wij in de meeste gewasgroepen verschillende motieven zien voor de interesse in biostimulanten, is dit in de bloembollen sector toch overwegend het terugdringen van chemie gebruik tijdens de teelt. Maar tegelijkertijd is er ook aandacht voor het verbeteren van de product kwaliteit.

Een makkelijke manier om voor een eerste keer kennis te maken met een biostimulant, is het toevoegen van Optimum Bulb tijdens het planten. Het grote voordeel hiervan is dat het om een eenmalige toepassing gaat. Hiervoor hoef je als teler niet de bestaande spuitschema’s te wijzigen en kan je tijdens het oogsten en in de verwerking zelf observeren of er verbeteringen zijn waar te nemen.

Nadat wij dit in het vorige seizoen hebben geprobeerd op een paar kleine stukjes van gemiddeld 3 bedden. Hebben beide telers inmiddels een uitbreiding gemaakt naar 5 & 6 hectare. Wat vooral opviel was de verbetering in het wortelgestel van het gewas.

Ook zijn we aan het kijken of er ruimte is in het spuitschema voor Optimum Leaf. Binnen de bloembollen sector wordt er veel preventief gespoten tegen Vuur. Uit ervaring weten wij dat een oprecht gezonde plant vaak heel goed voor zichzelf kan zorgen. Het bereiken van deze oprechte gezondheid is goed haalbaar door tijdens de teelt met Optimum Leaf te werken i.p.v. een gewasbeschermingsmiddel.

Een ander groot voordeel hiervan is dat je gewas geen last meer heeft van de groeistop. Na een chemische veldbespuiting is het vaak toch wel zo dat het gewas enkele dagen nodig heeft voor het verwerken van deze chemische tik.

Om meer te weten over de toegevoegde waarde van onze biostimulanten in de teelt van bloembollen hebben wij besloten hier onderzoek naar te doen bij een extern onderzoeksbedrijf. Hier kunnen wij u volgend jaar meer over vertellen. Bent u naar aanleiding van dit artikel geïnteresseerd geraakt? Neem dan vooral contact met ons op via cropsupport@ad-terram.eu of telefonisch via 06-53903113.

Met vriendelijke groeten,

Rob Smit

Managing Director